SBS Công Bố Thông Tin v/v tăng vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và Thay đổi điều lệ Công ty
SBS - 12/08/2022 12:00:00 SA       

Nội dung tin công bố:

a.      Nghị quyết số 08/2022/SBS/NQ-HĐQT ngày 11/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán SBS về những nội dung như sau:

·        Thông qua kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu của SBS

·        Thông qua việc điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, cập nhật vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu

·        Thông qua các nội dung về sửa đổi điều lệ Công ty

·        Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh “Bảo lãnh phát hành chứng khoán”

Trân trọng.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật