SBS Công Bố Thông Tin về Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên Công ty
SBS - 04/08/2022 11:07:19 CH       

 

Ngày 04/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ký ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v đổi tên Công ty như sau:

Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật