SBS Công Bố Thông Tin về thay đổi mẫu dấu của chi nhánh Hà Nội
SBS - 10/08/2021 12:00:00 SA       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) Công bố thông tin về thay đổi mẫu con dấu của Chi nhánh Hà Nội Công ty như sau:

Số lượng con dấu: 01 (một)

Thời gian áp dụng mẫu dấu mới của chi nhánh: từ 10/08/2021.

Thông tin chi tiết con dấu mới của chi nhánh: xem Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đính kèm.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn